წყლის მიწოდების დრო შეიცვალა

2022-06-24 15:54:57
რუსთავის წყალის განცხადება:

XIV მიკრო რ-ნი,შენ.039-თან დაზიანების სირთულიდან გამომდინარე ,წყალმომარაგებია აღდგენის დრო გადაიწია 16:30 საათამდე:
მესხიშვილის N14, 16, მე-14 მ/რ N37, 38, 39, 40.