ისჯება თუ არა კანონით მეზობელთან წყლის ჩაშვება

2024-04-02 18:07:48

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, უძრავი ქონების მესაკუთრეები (მეზობლები) ვალდებულნი არიან პატივი სცენ ერთმანეთს. ისინი ვალდებულები არიან ისეთ მდგომარეობაში შეინარჩუნონ და იმგვარად გამოიყენონ თავიანთი ინდივიდუალური საკუთრება, რომ ამით მათ მეზობლებს არ მიადგეთ ზიანი.

აღნიშნული ნიშნავს, რომ ბინის მეპატრონემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომწყალი არ ჩავიდეს მისი მეზობლის ბინაში, მათ შორის განახორციელოს მილების პრევენციული შემოწმება, გამოცვლა, შეკეთება.

ბინაში წყლის ჩამოსვლის შემთხვევაში, ხშირად მესაკუთრეები აფიქსირებენ ფაქტს, პოლიციის მიერ შედგენილი ოქმის გამოყენება კი, ზარალის ანაზღაურების მიზნით, სასამართლოში ხდება.

ინფორმაციისთვის, მსგავსი დავები საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში, საკმაოდ ხშირია.

ავტორი

თამუნა გაჩეჩილაძე

ნახე ავტორის სხვა სიახლეები