2023 წლის საგამოცდო პროგრამები

2022-11-25 11:24:17

2023 წლის საგამოცდო პროგრამები საგნების მიხედვით:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მათემატიკა

უცხოური ენები

ისტორია

ბიოლოგია

გეოგრაფია

ფიზიკა

ქიმია

ზოგადი უნარები

ლიტერატურა

სამოქალაქო განათლება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება