ტრანსპორტის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2019-01-10 13:19:50

საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ტრანსპორტის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას რუსთავის მერი, როგორც რიგითი მოქალაქე ისე ესწრებოდა.

მან სამუშაო ჯგუფის წევრებს რეკომენდაციები გააცნო და სხდომათა დარბაზი დატოვა.
ქალაქის მერმა  ტრანსპორტის შემსწავლელ სამუშაო ჯგუფს, სატრანსპორტო კოლაფსის შემთხვევაში, ალტერნატიულ სატრანსპორტო კომპანიასთან ხელშეკრულების პირდაპირი წესით გაფორმების ინიციატივით მიმართა.

RUSTAVI