როდის აღდგება წყლის მიწოდება

2022-06-16 12:04:27

რუსთავის წყალის განცხადება:

გ.ჩოხელის მ/ტ ქსელზე დაზიანების აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების მიზნით, წყლის მიწოდება შეწყდება, დღეს - 16.06.2022 12:00-საათიდან 15:00 საათამდე:

დოლიძე, ჩოხელი გასასვლელებით, გონაშვილის ქუჩებს