რუსთავის სკოლებში ვაკანსიები გამოცხადდა

2024-07-11 13:28:51

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრი სკოლაში მუშაობის მსურველთათვის პერიოდულად ვაკანსიებს აცხადებს.

რუსთავის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამ ეტაპზე 10 ვაკანსიაა დარჩენილი.

ესენია:

1. მასწავლებელი/მაძიებელი - ქიმია, VIII, IX, X, XI კლასები, სკოლა რუსთველი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 ივლისი;

2. მასწავლებელი/მაძიებელი - გეოგრაფია, VII, VIII, IX, X, XI კლასები, სკოლა რუსთველი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 ივლისი;

3. ბიბლიოთეკარი - სკოლა მზეკაბანი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

4. მასწავლებელი/მაძიებელი - ფიზიკური აღზრდა და სპორტი, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, სკოლა მზეკაბანი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

5. მასწავლებელი/მაძიებელი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX კლასები, სკოლა მზეკაბანი 2, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

6. მასწავლებელი/მაძიებელი - ბიოლოგია, VII, VIII, IX, X, XI, მზეკაბანი 2,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

7. მასწავლებელი/მაძიებელი - მუსიკა, I, II, III, V, IV, VI, VIII, VII, IX კლასები, სკოლა მზეკაბანი 2, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

8. მასწავლებელი/მაძიებელი - ისტორია, VII, VIII, IX, X, XI, XII კლასები, სკოლა მზეკაბანი 2, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

9. საქმისმწარმოებელი - სკოლა მზეკაბანი 2, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

10. მასწავლებელი/მაძიებელი - დაწყებითის მასწავლებელი, I კლასი,    სკოლა მზეკაბანი 2, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი.