მამა, რომელსაც ბრალად შვილზე ძალადობა ედება, პატიმრობაში დატოვეს

2022-11-24 14:40:07

ბა­თუმ­ში 14 წლის გო­გო­ნა­ზე ძა­ლა­დო­ბის ბრალ­დე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი მამა, ბა­თუ­მის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლოს მო­სა­მარ­თლე ლე­ვან ყოლ­ბა­ი­ამ პა­ტიმ­რო­ბა­ში და­ტო­ვა. პრო­ცე­სი დღეს გა­ი­მარ­თა, და­კა­ვე­ბულს ბრალ­დე­ბის არსი გა­აც­ნეს და აღ­კვეთ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე იმ­სჯე­ლეს.
გო­გოს მამა, რო­მე­ლიც ძა­ლა­დო­ბის ბრალ­დე­ბით არის და­კა­ვე­ბუ­ლი, წარ­დგე­ნილ ბრალს არ აღი­ა­რებს.
არას­რუ­წლო­ვა­ნი კი სა­ხელ­მწი­ფო ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ზრუნ­ვის ქვეშ იმ­ყო­ფე­ბა.