ჰაერის დაბინძურება რუსთავში

2019-08-14 19:10:06

გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერული ჰაუსის ტყვიის მონიტორინგს აგრძელებს. თბილისში, ბათუმში, რუსთავსა და ქუთაისის ისაზღვრება ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციები. გაზომვების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის განსაზღვრა ნივთიერებების შემცველობები ნორმის შესახებ და განსაზღვრავს, გარდა აზოტის დიოქსიდის (NO2) და მყარი ნაწილაკების (PM10) კონცენტრაციებისა.

7 აგვისტოს მყარი ნაწილაკების PM10- ის კონცენტრატორის ნორმაზე გადაჭარბება და გადასაწყვეტია, რომ წაიკითხეთ გამჭვირვალე 1.1-ჯერ, "ილიას ბაღში" - 1.2-ჯერ, რუსთავში - 1,5-ჯერ, 1.4-ჯერ, ეს ქუთაისსა და "ილიას ბაღში" უმნიშვნელოდ. 9 აგვისტოს ნორმაზე გადაჭარბება და განსაზღვრავს რუსთავში - 1.6-ჯერ და ქუთაისში - 1.1-ჯერ, 10 აგვისტოს ქუთაისსა და "ილიას ბაღში"- 1.2-ჯერ, რუსთავში - 1.6-ჯერ, შემდეგ უკვე შეგიძლიათ დაწვრილეთ გამჭვირვალე უმრავლესობით. 11 აგვისტოს ნორმაზე გადაჭარბება და განსაზღვრავს რუსთავსა და "ილიას ბაღში" უმნიშვნელოდ. 7, 8 და 10 აგვისტოს გადაჭარბბები დაუპირისპირდნენ გამოცხადებას. 6 და 12 აგვისტოს PM10- ის კონცენტრატების ნორმაზე გადაჭარბება არ და განსაზღვრავს.

ინფორმაცია გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს გარემოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვეუბნება.

RUSTAVI