"ეს არის არა ლეტარული ტყვია"

2019-07-11 21:23:02

შს მინისტრი აცხადებს რომ არცერთი ლეტარული ტყვია აქციაზე არ გამოუყენებიათ.

"ეს არის არა ლეტარული ტყვია რომელიც გამოიყენება სამართალდამცავი სისტემის მიერ მასების მართვისთვის, არა მარტო საქართველოში არამედ ყველგან, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 4 სახის ტვყვია არის გამოყენებული და სრულად არის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და სხვათა შორის ნარინჯისფერი 2012 წელს არის შეძენლ მას შემდეგ ყოველთვის იყო აღჭურვილობაში. ამ ტყვიას ინსტრუქციაში უწერია რომ მისი ეფექტური გამოყენება არის 10 მეტრიდან. მინისტრის ბრძანებით კი მისი გამოყენება 20 მეტრიდან არის დაშვებული", - გიორგი გახარია.

RUSTAVI