კორპუსიდან-კორპუსამდე [photo]

2018-02-12 23:20:16

სახალისო ფოტო "ინფო რუსთავს" გვერდსი მკითხველმა მიაწოდა. ფოტოზე ჩანს რომ საცხოვრებელ კორპუსებს შორის, მეცხრე სართულზე თოკია გაბმული და ზედ სარეცხი კიდია.

RUSTAVI