რუსთავის წყალმომარაგების სისტემური გაუმჯობესების პროექტი, 2024 წლის შედეგები

2024-06-03 11:24:01

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აქტიურად აგრძელებს ქალაქ რუსთავის წყალმომარაგების სისტემური გაუმჯობესების პროექტს, რომლის ფარგლებშიც 2024 წელს 18 მილიონი ლარის ინვესტიცია ხორციელდება. განსაზღვრული ბიუჯეტიდან 13 მილიონ ლარზე მეტი რუსთავში მოძველებული ქსელების რეაბილიტაციას, ხოლო 5 მილიონი ლარი ინფრასტრუქტურისა და წყალმომარაგების გამართული ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ტექნიკური აღჭურვილობის განახლებას მოხმარედება.

ქალაქ რუსთავის წყალმომარაგების სისტემური გაუმჯობესების პროექტის გეგმის წარდგენამდე ჯივიპის მფლობელმა ესპანურმა კომპანია Aqualia-მ დეტალურად შეისწავლა წყალმომარგებისა და წყალარინების მიმართულებით რუსთავში არსებული გამოწვევები, რომელზე დაყრდნობითაც განისაზღვრა პრიორიტეტები და შესაბამისად დაგეგმა ინვესტიციები სამი ძირითადი მიმართულებით, კერძოდ: წყალმომარაგების ქსელების, წყალარინების ქსელებისა და წყლის მარაგების კონტროლის მიმართულებით.

2024 წლის მაისის მდგომარეობით, ბოლო 6 თვის განმავლობაში ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა ქალაქ რუსთავის წყალმომარგების და წყალარინების ქსელებზე 16 სარეაბილიტაციო პროექტი უკვე დაასრულა და ამ ეტაპზე დამატებით 6 პროექტზე მუშაობს. მათ შორის უკვე დასრულებულია ქალაქ რუსთავის უმნიშვნელოვანესი ხრამი-რუსთავის ცენტრალური მაგისტრალური მილსადენის პირველი, 2,2 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ასევე მეგობრობის გამზირის, ლომოურის, მშვიდობის, ნეკროსოვის, აფხაზეთის, გაგარინის, ფალიაშვილის, ბარათაშვილის, გიორგაძის, შარტავას და მესხისვილის ქუჩების ქსელების რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში მოძველებული ქსელების ახლით ჩანაცვლების პარალელურად ქალაქ რუსთავში წყალმომარაგების ქსელებზე დამონტაჟდა 13 წნევის რეგულატორი და 53 ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდული, რაც ქსელზე დაზიანების შემთხვევაში, წყალმომარაგების შეზღუდვის არეალებს მნიშვნელოვნად ამცირებს. ამასთანავე წყალარინების ქსელების განსაკუთრებულად კრიტიკული მდგომარეობიდან გამომდინარე, გაიწმინდა 13,500 მეტრამდე ქსელი და აღმოიფხვრა 3,400-მდე დაზიანება.

წყლისა და წყალარინების ქსელების განახლების პარალელურად, ქალაქ რუსთავის  წყალმომარაგების სისტემური გაუმჯობესებისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი წყლის დანაკარგებისა და ფარული ჟონვების შემცირებაა, რადგან სწორედ აღნიშნული ფაქტორი განაპირობებდა გასულ წლებში ქალაქში წყლის მარაგების მართვის პრობლემას და იწვევდა წყალმოამრაგების ხშირ შეზღუდვას. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჯივიპიმ 2023 წლიდან დაიწყო სპეციალური საძიებო-დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარება ქალაქის მასშტაბით არსებულ სრულ ქსელზე და აღმოაჩინა და აღმოფხვრა წყალმომარაგების ქსელზე არსებული 1,055 ჟონვა, შედეგად კი ხრამის სათავე ნაგებობაში წარმოებული და ქსელში განაწილებული წყლის დანაკარგები 11,08%-ით შეამცირა.

ქალაქ რუსთავის წყალმომარაგების სისტემური გაუმჯობესებისთვის, ქსელების რეაბილიტაციებისა და ფარული დანაკარგების მართვის პარალელურად აქტიურად მიმდინარეობს მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქ რუსთავის წყალმომარაგების მთავარ რეზერვუარებზე, სათავე ნაგებობაზე არსებულ შახტურ ჭებსა და სატუმბო სადგურებზე. აღნიშნული სამუშაოები მოიცავს ახალი ტუმბო-აგრეგატების დამონტაჟებასა და არსებული დანადგარების რეაბილიტაციას.

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აქტიურად აგრძელებს ქალაქ რუსთავის წყალმომარაგების სისტემური გაუმჯობესების პროექტს, რათა ქალაქ რუსთავის მოსახლეობას მომსახურების ხარისხი წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად გაუუმჯობესოს.