რუსთავის სკოლებში ვაკანსიები გამოცხადდა

2024-05-21 14:47:21

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრი სკოლაში მუშაობის მსურველთათვის პერიოდულად ვაკანსიებს აცხადებს.

რუსთავის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამ ეტაპზე 16 ვაკანსიაა დარჩენილი.

ესენია:

1. ენისა და მეტყველების თერაპევტი - მილენიუმი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

2. სპეციალური მასწავლებელი - მილენიუმი,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

3. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ რუსთავის №2 საჯარო სკოლა,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 23 მაისი;

4. სკოლის ექიმი - მილენიუმი,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

5. ფსიქოლოგი - მილენიუმი,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

6. მასწავლებელი/მაძიებელი - ფიზიკური აღზრდა და სპორტი, მილენიუმი,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

7. მასწავლებელი/მაძიებელი - ქიმია, მილენიუმი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

8. მასწავლებელი/მაძიებელი - გეოგრაფია, მილენიუმი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

9. მასწავლებელი/მაძიებელი - ფიზიკა, მილენიუმი, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 31 მაისი;

10. მასწავლებელი/მაძიებელი - ბიოლოგია, VI, VII, VIII, IX, X, XI კლასები, მზეკაბანი 2,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

11. ბიბლიოთეკის ლაბორანტი -  მზეკაბანი 2,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

12. მასწავლებელი/მაძიებელი - ფიზიკური აღზრდა და სპორტი, I, XII კლასები, მზეკაბანი 2, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

13. მასწავლებელი/მაძიებელი - დაწყებითის მასწავლებელი, I, IV კლასები, მზეკაბანი 2, განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

14. მასწავლებელი/მაძიებელი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, I, IX კლასები, მზეკაბანი 2,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

15. მასწავლებელი/მაძიებელი - მუსიკა, I, IX კლასები, მზეკაბანი 2,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი;

16. მასწავლებელი/მაძიებელი - ისტორია, VII, XII კლასები, მზეკაბანი 2,  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი.

ვაკანსიებს, რომლებიც ცხადდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, მაძიებელ მასწავლებლებს შეუძლიათ თვალი ადევნონ Teacherjobs.ge-ზე.