რუსთაველ მცირეწლოვანს საზოგადოების დახმარება სჭირდება

2023-09-25 13:01:28

რუსთაველ წლისა და ცხრა თვის ბარბარე გვარამაძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება.

საქართველოში არასწორად ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც თავის ტვინში მატულობს ჩამარილებული ტვინის უბნები. ბავშვისთვის დიაგნოზის დასმა ვერ ხდება.

დიაგნოზის დასასმელად საჭიროა საზღვარგარეთ ძვირადღირებული გამოკვლევები, რისი საშუალებაც ოჯახს არ აქვს.

თითოეულ გადარიცხულ ლარს ოჯახისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.

საბანკო რეკვიზიტი

საქართველოს ბანკი : #GE94BG0000000541396761

თიბისი ბანკი: #GE59TB0640845063622494

ლიბერთი ბანკი: #GE67LB0711121002008000

მიმღები, დედა: ნინო ოღიაშვილი