ვაკანსიები რუსთავში

2023-02-08 19:11:46

რუსთავში, საჯარო სამსახურში სხვადასხვა პოზიციაზე ვაკანსიებია გამოცხადებული.

ვებ-გვერდზე ვაკანსიები საჯარო სამსახურში ვკითხულობთ, რომ საჭიროა:

1. ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - სსიპ საქართველოს ეროვნული აქრივი - განცხადებების მიღების ვადაა 15.02. 2023;
2. სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის სპეციალისტი - სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო - განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 12.02.2023;
3. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი (I კატეგორია) - სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, სპეციალური პენიტენციური სამსახური - განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 12.02.2023;
4. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (II კატეგორია) - სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, სპეციალური პენიტენციური სამსახური - განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 12.02.2023;
5. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (I კატეგორია) - სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, სპეციალური პენიტენციური სამსახური - განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 12.02.2023.

განცხადებების შევსება ამავე პორტალზეა შესაძლებელი.

ავტორი

თამუნა გაჩეჩილაძე

ნახე ავტორის სხვა სიახლეები