სად შეწყდება წყლის მიწოდება

2022-06-24 11:29:50
რუსთავის წყალის განცხადება:

XI მიკრო რ-ნი,შენ.015, ქსელზე დაზიანების გამო, დღეს 11:00 სათიდან 17:00 საათამდე წყლის მიწოდება შეუწყდება:
XI მიკრო რ-ნის 15,1,2,3,4,5 კორპუსებს და 162- პროფესიულ სასწავლებელს