დღეს რუსთავის ნახევარს წყალი არ ექნება

2022-06-13 10:54:16

რუსთავის წყალის განცხადება:

მშვიდობის ქ.შენ.002, ავტო ვაზის მ/ტ დ=800 მმ-იანი, ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით,

დღეს 11:00სთ-დან–23:50 საათამდე წყლის მიწოდება შეუწყდებათ:

მარჯვენა სანაპიროს (ახალი რუსთავი), ჭყონდიდელის დასახლებას (ინტერნატები)