როდის აღდგება წყლის მიწოდება

2022-06-10 16:13:51
რუსთავის წყალის განცხადება:

გ. ჩოხელის მ/ტ ქსელზე დაზიანების გამო, წყლის მიწოდება შეუწყდება, დღეს - 10.06.2022 15:00-საათიდან 19:00 საათამდე:
ჩოხელის ქუჩას თავისი გასასვლელებით, დოლიძის და გონაშვილის ქუჩებს