ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია

2022-06-07 11:39:07

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2022 წლის ეროვნული გამოცდების გამოაქვეყნა.

მათი ცნობით, გამოცდები 4 ივლის დაიწყება და 25 ივლისამდე გაგრძელდება.

ქართული ენა და ლიტერატურა:

4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

6 ივლისი (პირველი სესია);

4 ივლისი (პირველი სესია) - ოსური ენა;

8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - მათემატიკა;

უცხოური ენა:

11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;

12 ივლისი (პირველი და მეორე  სესია) - ინგლისური ენა;

13 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;

13 ივლისი (მეორე სესია) - რუსული  ენა;

13 ივლისი (მეორე სესია) - ფრანგული ენა;

13 ივლისი (მეორე სესია)  - გერმანული ენა;

ფიზიკა

14 ივლისი (მეორე სესია);

ლიტერატურა

14 ივლისი (მეორე სესია);

ქიმია

15 ივლისი (მეორე სესია);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

15 ივლისი (მეორე სესია);

ისტორია:

18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

19 ივლისი (პირველი სესია);

ზოგადი უნარები

19 ივლისი (მეორე სესია);

ბიოლოგია

20 ივლისი (მეორე სესია);

გეოგრაფია

21 ივლისი (მეორე სესია);

სამოქალაქო განათლება

22 ივლისი (პირველი სესია);

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

6 ივლისი (მეორე სესია);

საერთო სამაგისტრო გამოცდა

26 ივლისი   (პირველი და მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

27 ივლისი (პირველი  და მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

საგნის/პროფესიული უნარების/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა

6 ივლისი (მეორე სესია) – უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;

7 ივლისი (პირველი სესია):

ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);

ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);

7 ივლისი (მეორე სესია):

მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
მუსიკა;

სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

14 და 15 ივლისი (პირველი  სესია)
პროფესიული უნარები;

14 ივლისი (მეორე სესია)

ბიოლოგია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

15 ივლისი (მეორე სესია):

გეოგრაფია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური); აზერბაიჯანული ენა;

19 ივლისი (მეორე სესია)
ქიმია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

20 ივლისი (პირველი სესია)
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

მათემატიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
სომხური ენა;

21 ივლისი (პირველი სესია)
ისტორია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
სპორტი;

ფიზიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

22 ივლისი (პირველი სესია)
ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - წერითი ნაწილი;

24 ივლისი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი;

25 ივლისი

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი.