კიდევ ერთი ქუჩა სადაც წყლის მიწოდება შეწყდება

2022-06-06 12:12:18
რუსთავის წყალის განცხადება
ნეკრასოვის ქ. შენ.044 თან, ქსელზე დაზიანების გამო, დღეს - 12:15 საათიდან – 16:15 საათამდე, წყლის მიწოდება შეუწყდება:
ნეკრასოვის ქუჩას