უცხოეთში თვითდასაქმებულები კომპენსაციას მიიღებენ

2020-06-29 17:07:57

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფოსგან ერთჯერად 300 ლარიან დახმარებას უცხოეთში თვიდასაქმებული საქართველოს მოქალაქეებიც მიიღებენ.

დახმარებას მიიღებენ, საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც თვითდასაქმებულები იყვნენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ, რის გამოც 2019 წელს უფიქსირდებათ საზღვრის კვეთა არანაკლებ 60-ჯერ, ან/და 2019 წლის მარტის თვიდან ოქტომბრის თვის ჩათვლით პერიოდში უფიქსირდებათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ყოფნა 30-იდან 120 კალენდარული დღის ჩათვლით.

რეგისტრაცია დახმარების მისაღებად 15 ივლისამდე გაგრდძელდება.

RUSTAVI