წყალი კიდევ რამდენიმე მისმართზე იზღუდება

2022-09-22 11:49:07
რუსთავის წყალის განცხადება:

სპორის ქუჩის მ/ტ, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების მიზნით 12:30-დან 17:30-მდე წყალმომარაგება შეუწყდება:

სპორტის ქუჩას, სპორტის ჩიხს, მშენებელთა 10,12,14-ს