"უსარგებლო ავეჯი" [photo]
2018-04-01 23:06:44
სიაში

ფოტო ფაქტი - რუსთავში, ერთერთი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში მეზობლებმა დიდი ზომის საწოლი ნახეს. "უსარგებლო ავეჯი" მეზობლებს სართულიდან სართულზე გადაადგილებაში ხელს უშლის, თუმცა სავარაუდოდ ასე არ ფიქრობს ის პირი ვინც საწოლი სადარბაზოში გამოიტანა. აღსანიშნავია რომ მსგავის სახის ქმედება ისჯება. იმ შემთხვევაში თუ მოხდა პირის იდენტიფიცირება ზედამხედველობის სამსახური მას აჯარიმებს.