ტელევიზორის ანტენა საგზაო ნიშანზე (ფოტო).
2016-12-04 20:49:56
სიაში

რუსთავის ერთ-ერთი ქუჩა, საგზაო ნიშანზე ტელევიზორის ანტენა არის დამაგრებული. ფოტო გვერდის მკითხველმა მოგვაწოდა.