ცხენები გუბერნიასთან.
2016-10-19 20:16:07
სიაში

ცხენები გუბერნიის და იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბალახს ძოვდნენ.